“Çocuk ve Cami” Fotoğraf Yarışması

yarisma

KONU VE AMAÇ
2017 Ekim ayında kutlayacağımız Camiler Haftası münasebeti ile çocuklarımıza camilerimizi sevdirmek, onların hayatlarına cami kavramını sokmak, Çankırı’da, Sultan Süleyman Camiinden Mirahor Camiine, İmaret Camiinden Orta Canbazzade Camiine kadar camilerimizin tanıtımını yapmaktır. Yarışmanın adı “Çocuk ve Camii” olarak belirlenmiştir.

Yarışma Çankırı Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenmektedir. Yarışma adayı fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecektir.

SEÇİCİ KURUL
Fırat Kıztanrı | Fotoğraf Sanatçısı
Ömer Sağır | Fotoğraf Sanatçısı, Eğitimci
Şevket KOÇ | Çankırı Gönüllüleri Dernek Başkanı, SMMM
Mustafa ERDAL | Fotoğraf Sanatçısı, FotoGezginleri.com Kurucusu

KATILIM KOŞULLARI
• Katılım ücretsizdir.
• Fotoğrafların Çankırı il ve ilçeleri sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
• Yarışmaya fotoğrafa gönül vermiş herkes katılablir.
• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
• Daha önce ulusal yada yerel yarışmalarda ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf eklenmeyecektir..
• Seçici kurul kurum fotoğrafın, üzerinde düzenleme yapılmamış orijinal halini katılımcıdan isteyebilecektir..

GENEL KURALLAR
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Daha önceden ulusal yarışmalarda ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

KATEGORİ
• Yarışma “Çocuk ve Cami” adı ile tek bir kategoride, renkli olarak sayısal (dijital) dalda düzenlenecektir, bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
• www.cankirigonulluleri.org web sitesindeki yarışma görselini tıklayarak kayıt olup, fotoğraf yükleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
• Her katılımcı en fazla 5 (beş) Dijital (sayısal) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya fotoğrafların alınması sadece internet üzerinden online (çevrimiçi) yükleme şeklinde yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir..
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 3 MB’tan az olmamalı, 8 MB’ı da geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İSİMLENDİRME
Dosya adı formatı: “Sıra no (1 karakter)_Katılımcı adı (15 Karakter)_Fotoğraf ismi (15 Karakter)” şeklinde olmalıdır.
1. adım: Fotoğraf dosya adının ilk karakterine sıra numarası koyunuz.
2. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 15 karakter olacak biçimde arada boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. 15 karakterden fazla ise anlaşılır bir şekilde kısaltarak yazınız.
3. adım: Her fotoğrafınıza bir isim veriniz ve bu ismi 15 karakteri geçmeyecek şekilde boşluk bırakmadan yazınız.
4. adım: 1., 2. ve 3. adımda yazdıklarınızı sırayla aralarına alt çizgi (_) koyarak birleşik olarak yazınız.
5. Örneğin Feshane’de dönerci fotoğrafını çeken Emrah Can Karahasanoğlu isimli eser sahibi ilk yüklediği fotoğrafına “1_ECKarahasanoglu_ FeshaneDonerci” şeklinde isim vermeli.
• Yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda destek@cankirigonulluleri.org adresiyle iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çankırı Gönüllüleri Derneği sorumlu olmayacaktır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI
• Ödül alan eserlerin kullanım hakları, süresiz olarak eser sahibi, Çankırı Gönüllüleri Derneği’ne ait olacaktır.
• Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Çankırı Gönüllüleri veya izin verdiği yayuın kuruluşlarında yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çankırı Gönüllüleri Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
• Yarışmada ödül alan eserlerin yayımlanacağı site: www.cankirigonulluleri.org
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Çankırı Gönüllüleri Derneği, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ödül
1.
2.
3.

Tüm yarışmacılara “Katılım Belgesi” verilecektir.